Talande webbLyssna

Trygghetsboende

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-21 att nytt trygghetsboende ska upprättas på Djurö. Efter ett gediget förarbete och noggrann projektering påbörjas nu byggproduktionen. 

Aktuellt

2018-04-10

Markarbetena fortskrider, just nu färdigställer vi schaktbotten och har påbörjat arbeten med yttre vatten och avlopp. Bergvärmeborrning för trygghetsboendet beräknas starta i slutet av vecka 16 och pågå fram till slutet av vecka 18.

Under själva borrningen kan det hända att vattnet från närliggande brunnar grumlar på grund av vibrationer, men det gör inte att vattnet får sämre kvalitet/blir otjänligt. Borrning kommer att ske under vattenbegjutning, allt borrkax och borrvatten kommer tas om hand och Normbrunn 16 kommer följas till punkt och pricka. Allt för att värna om naturen och närboende.

Tyvärr har vi fått avslag på vår ansökan till Trafikverket om en tillfällig byggtrafikanslutning mellan Sollenkrokavägen och byggarbetsplatsen. Därav blir vi tvungna att stoppa trafiken med hjälp av flaggvakter då stora transporter måste backa ner på arbetsplatsen via befintliga vägar. Vi försöker att i största möjliga mån planera in transporter till bygget utanför rusningstid för att minimera störningar i trafiken men vi hoppas att ni har överseende med kortare stopp emellanåt.

2018-01-16

Informationsbrev om kommande pålningsarbeten (pdf)

Information

Kommunen har haft ett behov av att tillskapa lägenheter för äldre kommuninvånare som önskar bosätta sig i ett trygghetsboende. Kommunstyrelsen beslutade i september 2016 att nytt trygghetsboende ska byggas på Djurö. Det nya trygghetsboendet kommer att innefatta 32 stycken nya lägenheter fördelat på 10 stycken 1 rum och kök, 19 stycken 2 rum och kök och 3 stycken 3 rum och kök. Lägenheterna är förlagda på tre plan och har en gemensamhetslokal på entréplanet.

Projektet bedrivs parallellt med utbyggnaden av det särskilda boendet Djuröhemmet som ligger beläget på intilliggande fastighet. Projekten utförs i samverkan med entreprenören Arcona/Veidekke.

Fastigheten Djurö 4:386 ligger utanför detaljplanelagt område vilket innebär att byggarbetena reglers och hanteras via bygglov. Projektet har erhållit strandskyddsdispens, bygglov samt gällande startbesked. Handlingar finns tillgängliga i högerspalten samt genom att klicka på länken nedan.

Projekthandlingar

Länk till ritningar och projekthandlingar finns nedan samt i högerspalten. Arkitektritningar Trygghetsboende
Landskapsritning Trygghetsboende

Tidplan

Övergripande tidplan för projektet kommer att presenteras under denna rubrik. Tidplanen är ett levande dokument och kommer att justeras och uppdateras under projektets gång.

Förberedande markarbeten har påbörjats i december 2017. Förberedande markarbeten kommer att utföras på Djurö Kyrkväg samt Gransbergsvägen, detta för att möjliggöra tillträde för byggtrafiken. Under januari-februari månad kommer pålningsarbeten att utföras, något som kan generera i högre bullernivåer än normalt. Projektorganisationen har och kommer att ha fortlöpande kontakt med berörda fastigheter.

I april 2018 påbörjas stom-, installations- och byggarbeten. Projektet beräknas stå klart under våren/försommaren 2019.

Intresserad av trygghetsboende?

Hantering av intresseanmälningar och kö till trygghetsboendet kommer att fastställas i ett senare skede. Värmdö kommun kan därför i nuläget inte hantera någon administration gällande kö till boendet. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du hålla dig uppdaterad om hur projektet fortskrider och vilka beslut som fattas rörande trygghetsboendet.

Parkering

Vår intention är att parkeringen/hämtning- och lämningsytan intill Djuröskutans förskola ska stå till förskolans och föräldrars förfogande i största möjliga mån under hela projektet.

Nyhetsbrev

Vill du ha löpande information om projektet?

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Frågor och mer information

Om du har frågor om projektet Trygghetsboende så är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se

Tf projektchef Patrik Häggstrand, fastighetsenheten,
John Roos, Projektledare Fastighetsenheten

Senast publicerad: 2019-02-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information